اسپاون جامد Grain Spawn 

اسپاون Spawn یا در اصطلاح عامیانه بذر قارچ یکی از نهاده های اصلی تولید قارچ در دنیا است که اول بار توسط پرفسور سیندن از دانشگاه پنسیلوانیا تولید شد. در تولید آن با رشد میسلیوم قارچ برروی دانه غلات همچون گندم ، جو و چاودار و ... بوجود میآید.

شرکت سارین فام سبز به عنوان اولین و بزرگترین آزمایشگاه تولید اسپاون در ایران با ظرفیت یک میلیون لیتر در سال آماده تامین این نهاده اصلی برای تولید کنندگان قارچهای خوراکی با استفاده از بهترین و مرغوبترین سویه های قارچهای آگاریکوس ، پلوروتوس و سایر قارچهای خوراکی و داروئی است.